Interakcje magnezu z innymi składnikami

Magnez wchłaniany jest głównie w jelicie cienkim w ciągu 24h następujących po jego spożyciu. Na absorpcję magnezu (zarówno z pożywienia jak i suplementacji) wpływają również inne składniki mineralne dostarczane jednocześnie z magnezem.

Magnez, a inne minerały

Badania in vitro oraz później przeprowadzone również in vivo na szczurach i opublikowane w The Journal of Nutrition zasugerowały, że zwiększenie podaży wapnia i fosforu zmniejsza absorpcję magnezu poprzez formowanie się nierozpuszczalnego kompleksu magnezu, wapnia i fosforu. Inne badania również wykazywały podobne wnioski, zauważając, że wapń i magnez współzawodniczą ze sobą o wchłanianie w jelicie. Wśród antagonistów magnezu znajduje się również cynk. Badania kliniczne przeprowadzone na trzech grupach dorosłych mężczyzn wykazały znaczne obniżenie wchłaniania magnezu w przypadku przyjmowania dużych dawek cynku (142 mg dziennie). Istnieje zatem korelacja pomiędzy wchłanialnością, a przyjmowaniem magnezu i cynku, przypuszczalnie zmniejszenie absorpcji może mieć również miejsce w przypadku mniejszych dawek.

Magnez, a fityniany

Hamowanie wchłaniania magnezu jest obserwowane również w połączeniu z fitynianami. Fityniany to sole kwasu fitynowego obecne przede wszystkim w zbożach, sezamie, siemieniu lnianym, soi, migdałach, orzechach nerkowca, fasoli czy bobie. Kwas fitynowy ma zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na zdrowie. Z pozytywnych aspektów można wyróżnić: działanie przeciwmiażdżycowe, właściwości antyoksydacyjne czy wsparcie w utrzymaniu prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Mimo tych pozytywnych właściwości, fityniany są nazywane substancjami antyodżywczymi, zmniejszają bowiem biodostępność niektórych składników pokarmowych, w tym magnezu.

Fityniany tworzą z magnezem i produktami rozkładu białek nierozpuszczalne sole, z których pierwiastek nie wchłania się. W badaniach przeprowadzonych w 1942 r. dodawano do chleba pszennego fityniany (0,6 g /d) i stwierdzono obniżenie wchłaniania magnezu z 47% do 29%. W nowszych badaniach Bohn i współpracownicy, zastosowali metodę izotopów dodając do chleba pszennego kwas fitynowy w ilościach odpowiadających jego zawartości w chlebie razowym (1,49 mmol) i brązowym (0,75 mmol). Spożycie chleba wzbogaconego w fityniany spowodowało zmniejszenie wchłaniania magnezu o 60% w sposób zależny od podanej dawki.

Poszerz swoją suplementację

Dowiedz się więcej o suplementacji

 • Jakie formy magnezu najlepiej suplementować?

  Magnez to niezwykle ważny składnik diety człowieka, uczestniczący w przebiegu prawie wszystkich procesów życiowych w organizmie, a jego niedobór niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Dieta w regionach uprzemysłowionych, od XX wieku, jest coraz mniej bogata w ten makroelement. Przyczyną jest przede wszystkim skażenie środowiska (szczególnie gleby), spowodowane między innymi nieprawidłowym nawożeniem, a także silne […]

  Więcej
 • Magnez – właściwości, normy, przyczyny i skutki niedoboru

  Magnez jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg prawie wszystkich procesów, które zachodzą w ludzkim organizmie. Jest aktywatorem ponad 300 reakcji enzymatycznych, jest kofaktorem enzymów biorących udział w przemianach białek, tłuszczy i węglowodanów. Stabilizuje kwasy nukleinowe, wpływa na przepuszczalność błon komórkowych oraz przewodnictwo nerwowo – mięśniowe. Magnez uczestniczy także w procesie skurczu mięśnia sercowego i stabilizacji płytek […]

  Więcej
 • Masy molowe magnezu czyli ile jest magnezu w magnezie?

  Czym jest masa molowa? Zgodnie z definicją Wikipedii, masa molowa jest masą jednego mola substancji chemicznej. Często mylona z masą atomową lub masą cząsteczkową, liczbowo jest równa tym wartościom. Jest podstawową jednostką liczności materii, której zważenie jest niemożliwe, ponieważ jest to jednostka liczności – dlatego wprowadzono inne pojęcie, które umożliwia powiązanie liczby moli z gramami. Masa jednego mola danej substancji w gramach […]

  Więcej